, GDPR Assessment, Acorel
Gratis demo
, GDPR Assessment, Acorel

Voldoet jouw organisatie aan de GDPR?

Weet je het niet zeker of je voldoet aan de klantverwachtingen rondom dataprivacy en of je voldoet aan de GDPR-regels? Wij hebben de Acorel GDPR assessment ontwikkeld die je duidelijkheid geeft.

Het lijkt zo gemakkelijk, maar dat is het niet altijd. GDPR is maatwerk. Voor verschillende processen gelden verschillende regels. Bijvoorbeeld voor klanten gelden andere regels dan voor prospects. Voor B2B gelden andere regels dan voor B2C. De retentietermijnen van persoonsgegevens in je systemen moeten in orde zijn. Processen voor het proactief – en op verzoek  – verwijderen van persoonsgegevens moeten geïmplementeerd zijn.

Het naleven van de nieuwe wetgeving is om meerdere redenen belangrijk. Zo loop je vanaf 25 mei 2018 het risico op sancties als je niet aan de nieuwe wetgeving voldoet; autoriteiten kunnen een boete opleggen tot 20 miljoen euro of 4 procent van je totale wereldwijde omzet.

Maar belangrijker nog dan te voldoen aan de verplichtingen die autoriteiten stellen, is dat je met de GDPR voldoet aan de wensen die je klanten hebben. Zij willen dat er respectvol en voorzichtig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens, en ze hebben behoefte aan duidelijkheid en transparantie.

De Acorel GDPR Assessment. Je vindt hem hier.

Meer weten van onze GDPR assessment?

Doe een Privacy Impact Assessment, waarbij je antwoord krijgt op de volgende vragen:

  1. Welke gegevens leg je vast over personen?
  2. Waar leg je die gegevens vast?
  3. Met welk doel?
  4. Is het veilig?
  5. Welke administratie gebruik je voor de wettelijke bewaarplicht?
  6. Welke gegevens kunnen ongestraft worden verwijderd?
  7. Zijn medewerkers voldoende op de hoogte?

 

Zoek je een sparringpartner of implementatiepartner? Onze GDPR experts helpen jouw organisatie zo goed mogelijk tegen beschermen tegen privacyschending en zorgen ervoor dat je er klaar voor bent je klanten écht centraal te stellen. Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor een verkennend gesprek.