, GDPR Waarom Acorel, Acorel
Gratis demo
, GDPR Waarom Acorel, Acorel

Stel de klant écht centraal

De Europese Unie heeft ter bescherming van zijn burgers daarom enkele regels opgesteld voor de verwerkers van persoonsgegevens. Deze regels zijn al een tijdje effectief, maar vanaf 25 mei 2018 wordt er ook op opgetreden.

In een notendop:

1

Voor het opslaan van gegevens moet expliciete toestemming zijn verleend;

2

De eigenaar van de gegevens heeft recht op inzage.

3

De eigenaar van de gegevens heeft recht op portabiliteit. Overdracht naar een andere dienstverlener dus;

4

De eigenaar van de gegevens heeft het recht om ‘vergeten’ te worden;

5

Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens moet een vooraf omschreven doel hebben. Als dat doel bereikt is of de gegevens niet meer nodig zijn, dienen ze pro-actief te worden ‘vergeten’;

6

Persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn, en onverhoopte ‘lekken’ moeten binnen 72 uur worden gemeld.

Maar belangrijker nog dan te voldoen aan de verplichtingen die autoriteiten stellen, is dat je met de GDPR voldoet aan de wensen die uw klanten hebben. Zij willen dat er respectvol en voorzichtig wordt omgegaan met hun persoonsgegevens, en ze hebben behoefte aan duidelijkheid en transparantie.

Stel de klant écht centraal

Zie de GDPR dus niet als een beperking, maar juist als een kans om te bouwen aan klantrelaties die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dat is vele malen sterker dan een relatie waarbij klanten continu het gevoel hebben dat ze onduidelijk worden geïnformeerd, dat ze worden misleid, en dat het hen zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt om hun privacy te bewaken.

Acorel snapt als geen ander wat het is om de klant echt centraal te stellen. Met onze ruim 11 jaar ervaring in het inzetten van het SAP Customer Experience portfolio, zijn wij bij uitstek jouw partner om je te helpen je klant centraal te stellen én te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Om dit doel te bereiken hebben wij de GDPR Roadmap en GDPR Assessment service ontwikkeld. De GDPR Roadmap geeft je een goed beeld van de te nemen stappen. De GDPR assessment geeft je een goed beeld wat wij vanuit Acorel voor u kunnen betekenen.

Acorel kan je helpen bij de analyse, implementatie en change management op het gebied van GDPR. Als expert op het gebied van klantgegevens weten wij hoe ingewikkeld het kan zijn om enerzijds een uniek klantbeeld na te streven en tegelijkertijd niet meer dan noodzakelijk gegevens op te slaan.