Acorel
Gratis demo

Bose: “Acorel helpt ons te helpen als één Europees team.”

De business zag al hun wensen vertaald en kreeg meer functionaliteit dan verwacht.

Bouwen als agile architect bij Bose:

van eerste schets tot indrukwekkend bouwproject

Ruim twee jaar geleden startte audiospecialist Bose een grootscheepse migratie. Het hele Europese SAP systeem werd ondergebracht bij het centrale, wereldwijde systeem. Een behoorlijke uitdaging. Want hoe zorg je voor een perfecte integratie van SAP CRM met bijvoorbeeld SAP ECC en SAP Hybris? Voor minimale downtime in Europa en de overige werelddelen? Hoe voorkom je dat de Scrum-teams in elkaars vaarwater zitten? En heel belangrijk: hoe zorg je ervoor dat het project binnen twee jaar is afgerond, met zoveel mogelijk functionaliteit voor de business en een flexibele, future proof oplossing geleverd door IT? Dat is een hele puzzel.

In de rol van Solution Architect

En een puzzel met zoveel puzzelstukjes, onderliggende verbanden, stakeholders en verstrengelingen tussen systemen vraagt om iemand die kickt op hersenkrakers. Iemand met helikopterview die de eindstreep altijd voor ogen heeft. Iemand die met de ontwikkelteams mee sprint, maar ook vooruitloopt om het parcours alvast te verkennen en vrij te maken van obstakels. Bose vond die persoon in Wendy Stapper, Customer Experience Consultant bij Acorel. In het projectteam had Wendy de rol van Solution Architect.

“Door het advies van de solution architects hadden Product Owners meer zicht op the bigger picture.”

Wat doet een Solution Architect?

Een solution architect brengt de wensen van de business en de mogelijkheden van ontwikkelaars samen. Dat resulteert in een architectuur ontwerp van de gewenste situatie, de zogenoemde stip aan de horizon. De architect denkt vervolgens mee over de best passende oplossingen, ondersteunt de ontwikkelaars, behoudt het overzicht, bewaakt tijdlijnen en toetst de opleveringen aan het ontwerp.

Solution architect & agile: een spanningsveld?

Sinds de opkomst van de agile ontwikkelmethode zijn ontwikkelaars flexibeler, sneller en zelfstandiger dan ooit. Het is de taak van de moderne agile architect om daarin geen beperkende factor te zijn, maar juist een aanvullende. En daar is Wendy in haar twee jaar bij Bose zeker in geslaagd.

Rins Wijma – Chief Product Owner Global Single Instance bij Bose Europe – zegt daarover: “De Product Owners hadden veel baat bij het advies van de solution architects. Het gaf hen meer zicht op the bigger picture, waardoor ze het resterende werk veel beter konden prioriteren. En de Scrum teams hadden veel minder tijd nodig voor onderling overleg.”

“Een kleine wijziging heeft vaak grote gevolgen, en al die verbanden moet je helder hebben.”

Meer vrijheid voor de teams

Communiceren is heel belangrijk voor een solution architect. “Je moet continu de business requirements en het gekozen ontwerp onder de aandacht brengen bij de teams, zodat zij het eindpunt goed voor ogen houden en niet verzanden in details”, vertelt Wendy. Bij de agile werkmethode zitten teams vaak zó middenin een sprint, dat ze het grote plaatje soms uit het oog verliezen.

Wendy was ook sparringpartner voor de acht Scrum-teams, dook mee in de codes en was bij alle demo’s aanwezig. “Ik wist het daardoor meteen als er overlap was in de activiteiten van teams, waardoor we taken konden bundelen. En doordat ik in mijn overkoepelende functie voor de teams kon uitlopen, lag er voor de teams al een ontwerp klaar waarmee ze aan de slag konden. Ik putte daarvoor regelmatig uit het grote kennisvat van al mijn collega-specialisten bij Acorel.”

Verbanden tussen puzzelstukjes én andere puzzels

Voor de grootscheepse migratie moesten er veel complexe business units en aanverwante functionaliteit worden verplaatst. Dat raakt ontzettend veel systemen, processen en mensen. Wendy: “Hoe verhouden andere IT-projecten bij Bose zich tot deze, en zijn er vlakken waar ze elkaar snijden? Welke integraties zijn er? Wat zijn de gevolgen van een aanpassing in SAP CRM voor de andere systemen? Een kleine wijziging heeft vaak grote gevolgen, en al die verbanden moet je helder hebben.”

“We hebben nu meer functionaliteit voor de business dan verwacht.”

Kees Veeken – Agile Product Owner OTC bij Bose: “Bij dit specifieke project was de holistische blik van de Solution Architects essentieel voor de succesvolle implementatie. Het heeft er mede voor gezorgd dat we het project hebben afgerond binnen tijd en budget.”

Joachim Taieb – Global Marketing Data & Technology manager bij Bose – vult aan: “Wendy daagde ons uit om verder te kijken dan ‘hoe wij het nou eenmaal doen’. Daardoor werken we nu met de best mogelijke oplossing.” Dankzij de toegewijde inzet van de teams en de visie van Wendy, is er nu meer functionaliteit voor de business dan verwacht. Hierdoor kon onnodig dubbel werk en maatwerk vermeden worden. De teams hadden meer rust en de business zag hun wensen vertaald.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!