uk

mail      Contact

zoeken

sap small

 

Bedrijfscultuur
Acorel is een platte organisatie met een duidelijke en heldere visie. Elk jaar stellen wij met inspraak van onze collega’s het businessplan op. Tijdens onze Acorel avonden en - dagen geven wij terugkoppeling over de behaalde resultaten. We zijn daarin open en transparant. Onze consultants zijn ambitieus, gedreven en hebben een enorme passie voor hun vak. Er wordt hard gewerkt in een collegiale sfeer gericht op samenwerking. Het is de combinatie van passie, resultaatgerichtheid en ambitie aan de ene kant en teamgeest, collegialiteit en fun aan de andere kant die onze cultuur bijzonder maakt. Samenwerken vinden we belangrijk, zowel intern als met externe partners. Zo zijn we Value Added Reseller Partner en Validated Expertise Partner op de gebieden van SAP CRM, SAP Hybris Cloud for Customer & Mobility. Daarnaast zijn wij partner van SAP op het gebied van SAP Hybris Cloud for Customer, SAP IoT, SAP HANA Cloud Platform, SAP Hybris Marketing en SAP Hybris Commerce.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling
Omdat wij voorop lopen op het gebied van nieuwe technologieën en ontwikkelingen, besteden wij veel aandacht aan de inhoudelijke ontwikkeling van onze consultants.

Naast certificeringen en vakinhoudelijke trainingen, stimuleren en inspireren wij onze consultants om het beste uit zichzelf te halen.

Aan het begin van het jaar stelt elke consultant in overleg met zijn manager zijn doelstellingen vast. Dit kan een training zijn op het gebied van consultancyvaardigheden, of een persoonlijk ontwikkelplan die door middel van een 360° feedback enquête is opgesteld. Gedurende de rest van het jaar worden er tussentijdse evaluaties gehouden om zo de voortgang te kunnen bewaken en de doelstellingen te behalen.

Kennisdeling
Naast inhoudelijke opleidingen verbreden onze consultants hun kennis door middel van kennisdeling. Binnen de verschillende kennisteams worden er avonden georganiseerd waarbij het nieuws en de laatste ontwikkelingen besproken worden. Uiteraard staan ook klantcases, concept- en productontwikkeling op de agenda. Naast het informatieve karakter van de avond is het tevens een informeel samen zijn met collega’s.

Arbeidvoorwaarden
Acorel heeft een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket. Wij bieden onze consultants een bovengemiddeld salaris met daarnaast een winstdeling en een goede bonusregeling op basis van persoonlijke en gemeenschappelijke doelstellingen. We hebben een goede leaseregeling en een uitstekende pensioen regeling. Daarnaast hebben onze consultants recht op 30 vakantie dagen.